Ubezpieczenia zdrowotne

Zdrowie to podstawa. Dlatego starasz się dbać o kondycję, bo gdy nic Ci nie dolega, czujesz się dobrze i pewnie. Warto jednak wesprzeć się odpowiednim ubezpieczeniem, które może być jak witamina - kiedy zajdzie taka potrzeba - wzmocni i ochroni.

Mając w nas oparcie możesz cieszyć się zdrowiem. Wiemy, że chcesz jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Zastosuj profilaktykę, dla Ciebie i Twojej rodziny, w postaci ubezpieczeń chroniących zdrowie:

Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów"

Dzięki pakietowi "Bądź Zdrów" uzyskasz komfortowy i nieograniczony dostęp do lekarzy i usług w sieci prywatnych placówek medycznych. Pakiet możesz wykupić jako umowę dodatkową do Nowej Perspektywy lub jako samodzielny produkt. Pakiet możesz dostosować do swoich potrzebpoprzez wybór jednego z 3 wariantów oferujących różny zakres dostępu do specjalistów i usług (wariant Podstawowy, Rozszerzony, Platynowy). Ubezpieczenie możesz wykupić w wersji indywidualnej lub rodzinnej.

Ubezpieczenie Poważne Zachorowanie

Dzięki umowie dodatkowej ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania możesz rozszerzyć zakres Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa. Dodatkowe ubezpieczenie zapewni Ci oraz Twoim najbliższym: wsparcie finansowe w poważnej chorobie, pomoc w opłaceniu kosztów długotrwałego leczenia, a także wsparcie na czas utraty dochodów.

Ubezpieczenie Na Zdrowie

Umowa dodatkowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego Na Zdrowie pozwala rozszerzyć zakres następującycj umów: Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa, Ubezpieczenie Uniwersalne, Ubezpieczenie Uniwersalne Plus, Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa. Umowa oferuje wsparcie finansowe w przypadku leczenia szpitalnego, szeroką ochronę uwzględniającą ok. 1850 różnych powodów hospitalizacji, możliwość wielokrotnego wykorzystania świadczeń.

Ubezpieczenia wypadkowe

Nasze produkty w zakresie ubezpieczeń wypadkowych zapewnią Ci wsparcie finansowe po wypadku, szeroki zakres ochrony przy różnych skutkach nieszczęśliwych wypadków: hospitalizacji, rehabilitacji, niezdolności do pracy czy kalectwa. Dzięki różnym wariantom ubezpieczenie możesz dostosować do swoich potrezb i możliwości.