Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Na standard życia - dom, samochód, zapewnienie bezpiecznej przyszłości sobie i rodzinie pracujemy przez lata. W następstwie nieoczekiwanych zdarzeń można znaleźć się w niekomfortowym położeniu. Zapewnij sobie spokój nawet w kryzysowej sytuacji.

Dom - spokój i bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zapewnij swojemu obecnemu lub właśnie budowanemu lokum ochronę przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń. Mój Apartament i Moja Rezydencja to produkty przygotowane w oparciu o uważną obserwację rynku ubezpieczeń mieszkaniowych, w tym również europejskich doświadczeń. Chcemy by nasi Klienci otrzymali produkt najlepszy z dostępnych - z szerokim zakresem ochrony i korzystną składką ubezpieczeniową, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Mój Apartament

Zakres ubezpieczenia Mój Apartament może obejmować ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet zawiera również opcję odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Dzięki pakietowi możesz również zabezpieczyć kredyt lub pożyczkę hipoteczną, z podstawowym zakresem ochrony, również dla domów lub lokali w trakcie budowy. Pakieto dostępny jest w 2 wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

Moja Rezydencja

Najszerszy zakres ubezpieczenia i najwyższe limity odpowiedzialności możesz osiągnąć dzięki ofercie Moja Rezydencja. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego OC na Europę lub Świat oraz ochrony w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu właściciela najmowanej nieruchomości, a także usług assistance.